Clever Girls

Clever Girls - Episode XXXVIII - Laura Van Alphen

February 02, 2024 Season 3 Episode 38
Clever Girls - Episode XXXVIII - Laura Van Alphen
Clever Girls
More Info
Clever Girls
Clever Girls - Episode XXXVIII - Laura Van Alphen
Feb 02, 2024 Season 3 Episode 38

Laura Van Alphen is pedagoog en inclusiecoach voor het Stedelijk Onderwijs. Haar afstudeerthesis ging over Belgische acteurs met een beperking, en welke kansen ze krijgen. Wat is inclusie, en hoe past België het toe? Wat is UKJA en wat doen ze? Wat schort er aan het zorgbeleid? Mogen abled acteurs personages met een beperking spelen? Welke films/series doen hun best, en welke falen flagrant? Wat volgt, is een boeiend gesprek met een boeiende clever girl.

Support the Show.

Clever Girls
Change the scheme, alter the mood, electrify the podcast if you would be so kind
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Laura Van Alphen is pedagoog en inclusiecoach voor het Stedelijk Onderwijs. Haar afstudeerthesis ging over Belgische acteurs met een beperking, en welke kansen ze krijgen. Wat is inclusie, en hoe past België het toe? Wat is UKJA en wat doen ze? Wat schort er aan het zorgbeleid? Mogen abled acteurs personages met een beperking spelen? Welke films/series doen hun best, en welke falen flagrant? Wat volgt, is een boeiend gesprek met een boeiende clever girl.

Support the Show.