Clever Girls

Clever Girls - Episode XXXI - Tsumugi Vidal Cáceres

August 28, 2023 Season 2 Episode 31
Clever Girls - Episode XXXI - Tsumugi Vidal Cáceres
Clever Girls
More Info
Clever Girls
Clever Girls - Episode XXXI - Tsumugi Vidal Cáceres
Aug 28, 2023 Season 2 Episode 31

Tsumugi Vidal Cáceres (prachtige naam!) is het kind van twee professionele violisten, maar koos voor een ander creatief pad. Ze is jurist van opleiding, maar acteur in hart en ziel. Ze heeft zelfs vier jaar in Bollywood gewerkt, wow! Een bijzonder boeiend gesprek met een clever girl die maar liefst zes talen spreekt.

Support the Show.

Clever Girls
Change the scheme, alter the mood, electrify the podcast if you would be so kind
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Tsumugi Vidal Cáceres (prachtige naam!) is het kind van twee professionele violisten, maar koos voor een ander creatief pad. Ze is jurist van opleiding, maar acteur in hart en ziel. Ze heeft zelfs vier jaar in Bollywood gewerkt, wow! Een bijzonder boeiend gesprek met een clever girl die maar liefst zes talen spreekt.

Support the Show.